Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Podstawowa działalność organizacji, to przede wszystkim programy edukacyjne i szkoleniowe kierowane do młodzieży, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji, przedsiębiorców itd.. Oferowane programy mają nie tylko charakter lokalny i krajowy, są to również inicjatywy o zasięgu europejskim.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób o świeżym spojrzeniu na system kształcenia.
Korzystając w swojej działalności ze środków europejskich oraz innych funduszy dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie zachowuje niezależność i autonomię w realizacji swoich działań.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jako pierwsza organizacja pozarządowa w województwie świętokrzyskim otrzymała certyfikat Programu Dobry Wolontariat.

Młodzież w naszych projektach to nie tylko uczestnicy, ale także współrealizatorzy. Młodzi ludzie jako wolontariusze pomagają w realizacji projektów, zyskują nowe umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenia niezbędne w budowaniu kariery zawodowej.

Pomagamy nie tylko bezpośrednio młodym ludziom, ale także tym, którzy z nimi pracują. Zajmujemy się szkoleniem, doradztwem i wspieraniem organizacji działających na rzecz młodzieży. W obszarze naszych działań mieści się pomoc dla NGO.

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Punkt Eurodesk Polska. Eurodesk to europejska sieć informacji dla młodzieży. Konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące UE za pośrednictwem Internetu, telefonicznie i osobiście.

Więcej informacji na stronie: www.epi.org.pl